Akú pôdu pre náš olivovník?

Starostlivosť o pôdu má pre pestovanie olivovníkov dôležitý význam.  Neštruktúrna tvrdá pôda so zlým vzdušným a vodným režimom je pre pestovanie nevhodná.  Nevhodné pôdne vlastnosti môžu koreňový bal a rastlinu poškodiť. Kompaktné vrstvy pôdy je potrebné rozdrviť, aby bola pôda vzdušná a vodopriepustná.  Pri výsadbe mladých olivovníkov je potrebné pôdu prevzdušniť až do hľbky 0-100cm.  Veľkosť otvoru pre sadbu je optimálny 1x1x1m.  Pri výsadbe olivy do pôvodnej pôdy prihadzujeme vrchnú vrstvu pôdy s vyšším obsahom živín do spodnej časti ku koreňom a spodnú vrstvu do hornej časti.  Nakoľko korene olivovníkov sú citlivé na vlhkosť a vyšší podiel vody dbáme na funkčnosť odtokového systému vody (drenáž). V prípade, že sa oliva pred výsadbou nachádza v skalitom prostredí je vhodné skaly odstrániť a uľahčiť korenenie.  Je potrebné odstrániť i staré korene pôvodných rastlín, aby sa zamedzilo hnilobe mladých korienkov. Výsadbu je vhodné realizovať skoro na jar. 
Olivovníky požadujú zásadité prostredie. Olivovník neznáša kyslú pôdu. Prvky ako rašelina sa nesmú zahrnúť do substrátu dospelej rastliny. Postačuje chudobná piesočnato hlinitá až ílovito hlinitá ľahko priepustná pôda. Je dokonca možné pridávať drevené uhlie a drvený popl z dreva, drvivo z tehál. Korene olivovníkov môžu v suchom prostredí zakoreniť rastlinu do hľbky až 5-7m z dôvodu, že korene sa tlačia do hľbky k podzemnej vode. Inak je olivovník odolný voči suchu. Celkovo je vhodné pre olivovník nepoužívať úrodný substrát. Oliva je vápnomilná rastlina. Vhodnou pôdou pre olivovníky je pH od 5 do 7,5. Nevhodná pôda je pH nižšie ako 5. Pri nízkom pH sa doporučuje vápnenie pôdy. Je vhodná dobrá zásoba organickej hmoty a zásoba vápnika.


 Späť na e-shop: